195. седница Владе Републике Србије, 26. април 2007. године