152. седница Владе Републике Србије, 25. август 2022. године