119. седница Владе Републике Србије, 3. март 2022. године