101. седница Владе Републике Србије, 16. децембар 2021. године