93. седница Владе Републике Србије, 18. новембар 2021. године