87. седница Владе Републике Србије, 27. октобар 2021. године