66. седница Владе Републике Србије, 24. јун 2021. године