61. седница Владе Републике Србије, 3. јун 2021. године