59. седница Владе Републике Србије, 27. мај 2021. године