140. седница Владе Републике Србије, 8. јун 2006. године