18. седница Владе Републике Србије, 24. децембар 2020. године