281. седница Владе Републике Србије, 1. октобар 2020. године