215. седница Владе Републике Србије, 27. фебруар 2020. године