208. седница Владе Републике Србије, 21. јануар 2020. године