207. седница Владе Републике Србије, 17. јануар 2020. године