186. седница Владе Републике Србије, 24. октобар 2019. године