181. седница Владе Републике Србије, 26. септембар 2019. године