180. седница Владе Републике Србије, 23. септембар 2019. године