172. седница Владе Републике Србије, 8. август 2019. године