133. седница Владе Републике Србије, 14. фебруар 2019. године