130. седница Владе Републике Србије, 31. јануар 2019. године