89. седница Владе Републике Србије, 1. септембар 2005. године