104. седница Владе Републике Србије, 25. октобар 2018. године