102. седница Владе Републике Србије, 11. октобар 2018. године