91. седница Владе Републике Србије, 28. август 2018. године