87. седница Владе Републике Србије, 2. август 2018. године