13. седница Владе Републике Србије, 31. август 2017. године