40. седница Владе Републике Србије, 23. фебруар 2017. године