196. седница Владе Републике Србије, 6. фебруар 2016. године