152. седница Владе Републике Србије, 28. август 2015. године