110. седница Владе Републике Србије, 2. април 2015. године