123. седница Владе Републике Србије, 30. децембар 2013. године