122. седница Владе Републике Србије, 25. децембар 2013. године