72. седница Владе Републике Србије, 4. јун 2013. године