659. седница Владе Републике Србије, 10. мај 2012. године