602. седница Владе Републике Србије, 2. фебруар 2012. године