563. седница Владе Републике Србије, 8. децембар 2011. године