483. седница Владе Републике Србије, 28. јул 2011. године