445. седница Владе Републике Србије, 19. мај 2011. године