396. седница Владе Републике Србије, 3. фебруар 2011. године