377. седница Владе Републике Србије, 23. децембар 2010. године