324. седница Владе Републике Србије, 23. септембар 2010. године