320. седница Владе Републике Србије, 16. септембар 2010. године