200. седница Владе Републике Србије, 24. децембар 2009. године