178. седница Владе Републике Србије, 20. новембар 2009. године