152. седница Владе Републике Србије, 1. октобар 2009. године