119. седница Владе Републике Србије, 9. јул 2009. године