89. седница Владе Републике Србије, 7. мај 2009. године