66. седница Владе Републике Србије, 5. март 2009. године