53. седница Владе Републике Србије, 15. јануар 2009. године